Arbeidsdeskundig onderzoek

Soms is het lastig te bepalen welke aanpak de beste is voor de werknemer. WAP biedt diverse onderzoeken aan die duidelijkheid geven:

 • Haalbaarheidsonderzoek:
  hierbij onderzoeken we de arbeidsmogelijkheden van de werknemer op de reguliere arbeidsmarkt.
 • Werkplekonderzoek:
  via dit onderzoek inventariseren en observeren we de werkomgeving, werkplek en werkhouding. We brengen de risico’s in kaart en realiseren een werkplek die optimaal past bij de werknemer.
 • Eerstejaarsonderzoek:
  wanneer de werknemer bijna 1 jaar ziek is, volgt de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Wij geven als arbeidsdeskundige onze mening over de mogelijke kansen tot re-integratie.
 • Belastbaarheidsonderzoek:
  dit onderzoek kan worden ingezet wanneer de bedrijfsarts de belastbaarheid van een werknemer heeft vastgesteld, maar de daadwerkelijke belasting in het werk niet voldoende daarop aansluit. Via dit onderzoek geeft WAP advies over passende arbeidsmogelijkheden, om zo arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
 
Weten welke aanpak de beste is? Neem contact op!