Re-integratie

Re-integratie Tweede en Derde spoor

Langdurige ziekte; het is zowel voor de werknemer als voor de werkgever ingrijpend. Soms is het niet mogelijk dat de werknemer terugkeert. In dit geval kan er een passend re-integratietraject gestart worden. Er zijn twee opties: Tweede spoor en, voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de WIA-WGA, Derde spoor.

Tweede spoor
Dit traject is geschikt wanneer de werkgever, in overleg met de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige, tot de conclusie komt dat de werknemer niet terug kan keren; niet in zijn eigen functie en ook niet in een andere functie binnen dezelfde onderneming. De aanpak van WAP voldoet volledig aan de wet- en regelgeving vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Drie stappen

  1. Het kennismakingsgesprek: we beginnen altijd met een gesprek met de werknemer. Hierin bespreken we onze aanpak, het doel van het traject, de wensen en mogelijkheden van de werknemer en de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen. Dit leggen we vast in een plan van aanpak.
  2. De bemiddelingsfase; deze fase stellen we op maat vast. We kijken daarbij naar de persoonlijke situatie van werknemer. Opties in deze fase zijn arbeidsmarkt- en beroepenoriëntatie, coaching rondom bijvoorbeeld het leren omgaan met beperkingen, sollicitatietraining en bemiddeling.
  3. De plaatsings- en nazorgfase: nadat de werknemer is geplaatst, volgen wij hem of haar nog twee maanden.


De duur van het gehele traject hangt af van de situatie en de wensen van de werkgever en werknemer, maar is minimaal zes maanden. Tijdens het traject vindt gemiddeld eens per twee weken een persoonlijk gesprek met de werknemer plaats. Daarnaast is er contact via e-mail en telefoon. De werkgever ontvangt regelmatig duidelijke rapportages, onder andere om richting het UWV aan te tonen dat de gevraagde inspanningen zijn geleverd.

Derde spoor
Is de werknemer 2 jaar ziek, dan krijgt hij of zij een WIA-keuring bij het UWV. Uit deze keuring kan blijken dat de werknemer in aanmerking komt voor een WIA- of WGA-uitkering. Is de weggever eigenrisicodrager voor de WIA-WGA? Dan kan voor het begeleiden van de werknemer naar passend werk bij WAP het re-integratietraject Derde spoor worden gestart. Wij begeleiden en monitoren de werknemer actief naar passend ander werk. Het re-integratietraject Derde spoor heeft als doel de schadelast voor de werkgever te beperken.